بازار مرکزی سنگ تهران

  • تهران - منطقه 15 - بزرگراه بعثت - تقاطع خیابان فداییان اسلام
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی