کارخانه نورندا

  • مدیر - خلیلی پیما
  • شهر ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار نارنجستان - خ. گلبرگ هشتم