شرکت الصاق (صنعتی)

  • مدیر - مهدی سلطان زاده
  • تهران - منطقه 12 - خیام - روبروی پارک شهر - ک. افخمی - پ. 2 - ک.پ : 1114834815
ارزیابی