ثامن الائمه - شعبه مشهد - کد 96

  • مرکزی - اراک - مشهد - نرسیده به میدان فراهان - جنب بانک کشاورزی
  • ،