بانک ملی - شعبه سیمین - کد 960

  • تهران - منطقه 11 - م. رازی (گمرک) - خ. رباط کریم - بعد از چهارراه انبار نفت - ک.پ : 1338915444
  • ،