دکتر هاشم گیدفر

  • مدیر - هاشم گیدفر
  • تهران - منطقه 11 - جامی - خ. شیخ هادی - بیمارستان باهر - ک.پ : 1138758415