فرید

  • مدیر - جعفر اسماعیلی فرد
  • تهران - منطقه 21 - تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار نیلوفر - پ. 34 - ک.پ : 1388893166