گروه فنی و مهندسی صدرا

  • مدیر - مصطفی - احمدرضا پناهی - ترابی
  • اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - بلوار عطاالملک - بلوک 23 - پ. 19 - ک.پ : 8195141897
  • ،