رازی - شعبه 1

  • مدیر - سیدمحمدزمان موسوی
  • تهران - منطقه 6 - گاندی - خ. هفتم - پ. 24 - مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی - ک.پ : 1517643414

رازی - شعبه 1 در یک نگاهارائه کننده خدمات، پریمتری، اپتومتری، فیکو، توپوگرافی، اورب اسکن، GDNTECP توتوپتری، yaglaser
مستقرها :

دکتر افشین دوست محمدی - فوق تخصص قرنیه
دکتر امیرحسین محمودی - فوق تخصص شبکیه
دکتر بیژن پورمستدام - فوق تخصص شبکیه
دکتر رضا کارخانه - فوق تخصص شبکیه
دکتر سیدمحسن علوی - فوق تخصص قرنیه
دکتر شاهین یزدانی - فوق تخصص گلوکوم
دکتر علی رضا فروتن جزی - فوق تخصص قرنیه
دکتر محسن شهسواری - فوق تخصص شبکیه
دکتر محسن کاظمی مقدم - فوق تخصص شبکیه
دکتر محمدرضا فلاح تفتی - فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد فقیهی - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر مهدی رخصت یزدی - فوق تخصص قرنیه
دکتر مهدی رخصت یزدی - فوق تخصص قرنیه
دکتر ناصح محمدی - فوق تخصص شبکیه
ارزیابی