ش. 6 ازدواج و ش. 145 طلاق - میرمحمد طباطبایی، سیداحمد

  • تهران - منطقه 7 - نامجو (گرگان) - ایستگاه معینیه - 10 متری سلمان فارسی - پ. 20