مقاومت بسیج - یاسر

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. ذوالفقاری - خ. ملایری - نرسیده به خیابان علیزاده
ارزیابی