بانک ایران زمین - شعبه قاسم آباد - کد 807

  • خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - چهارراه مخابرات - نبش شریعتی 21