فدک

  • مدیر - علی باقر شمیرانی
  • تهران - منطقه 7 - نامجو (گرگان) - ایستگاه مدرسه - پ. 560 - ک.پ : 1619736465