فناوری اطلاعات (IT)

  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - تقاطع خیابان کارگر جنوبی
کلمات کلیدی :

کتاب

|

کتابخانه

|

کتاب خانه

فناوری اطلاعات (IT) در یک نگاهالف‌) مأموریت‌: فرهنگسرای IT ، به منظور زمینه‌سازی، برای ارتقاء فرهنگ استفاده مناسب از فن آوری اطلاعات و اینترنت از طریق ایجاد تشکل‌های مردمی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بومیسازی فن آوریهای نوین و فرصت‌سازی برای بروز ایده‌های نو ایجاد میگردد. ب) اهداف‌: 1. انجام طرح های پژوهشی در زمینه‌های مختلف فن آوری اطلاعات در راستای سیاست های فرهنگی اجتماعی سازمان‌. 2. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی منابع علمی و فنی در حوزه فن آوری اطلاعات و برقراری سیستم مناسب برای سرویس‌دهی عمومی. 3. ایجاد ارتباط با متخصصان و مراکز علمی و فنی و خارج کشور (در حوزه فن آوری اطلاعات‌) به منظور تشکیل انجمن‌ها و تشکل های تخصصی و علمی. 4. انجام فعالیت های فرهنگی در زمینه فن آوری اطلاعات نظیر چاپ و نشر، برگزاری نمایشگاه ها، سمینار، جشنواره‌، گردهمایی و غیره‌. 5. تولید نرم‌افزارهای آموزشی کاربردی، فرهنگی و هنری. 6. مشارکت در تأسیس‌، ساماندهی و هدایت کانون ها و تشکیلات مردمی در حوزه IT. 7. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه انفورماتیک و فن آوری اطلاعات. این فرهنگسرا‌ در نیمه اول دی ماه سال 1382 ، در تهران افتتاح شد.
ارزیابی