ثامن الائمه - شعبه چمران - کد 108

  • خراسان شمالی - بجنورد - م. کارگر - خ. چمران