دکتر سعیده آصفی

  • مدیر - سعیده آصفی
  • تهران - منطقه 12 - شوش - نبش خیابان تختی - زایشگاه شوش (بیمارستان مریم) - ک.پ : 1198919511
  • ، ،