بیمارستان مطهری

  • مدیر - معتمدی
  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - خ. یاسمی - ک.پ : 1996714353