ایران (پاتوبیولوژی)

  • مدیر - شمس
  • تهران - منطقه 10 - رودکی (سلسبیل) - بین خیابان مرتضوی و امام خمینی - پ. 244 - ک.پ : 1346748434

ایران (پاتوبیولوژی) در یک نگاهانجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی شامل: سرولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - ایمونولوژی - سیتولوژی - پاتولوژی - سرطان شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی و ... زیر نظر متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ارزیابی