کارخانه میهن

  • مدیر - ایوب پایداری
  • اسلام شهر - شهرک قائمیه - مجتمع فرآورده های لبنی میهن
کلمات کلیدی :

بستنی

ارزیابی