بهشتی - تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - ارتش جنوبی - جنب بیمارستان الزهرا