تیپاکس - شعبه فرودگاه

  • مدیر - کاظم فارش قشونی
  • رباط کریم - جنب گمرک تجاری فرودگاه - ترمینال کارگو - پ. 56
  • ،
کلمات کلیدی :

بار

|

حمل و نقل

|

کالا

|

باربری

زیرمجموعه‌ی :

شرکت تیپاکس - دفتر مرکزی - حمل و نقل بین المللی
ارزیابی