بانک صادرات - شعبه بزرگراه فتح - کد 4240

  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - جنب صنایع بسته بندی ایران - ک.پ : 1386916111
  • ، ،