ثامن الائمه - شعبه گاز - کد 144

  • خراسان رضوی - مشهد - نبش خیابان گاز دوازدهم - روبروی دبستان طبرسی