مشارکتی محله امین الملک

  • تهران - منطقه 17 - یافت آباد شرقی - خ. شاندیز - نبش کوچه جعفری