اینترولدینگ - نمایندگی ترکیه

  • مدیر - حامد حسین زاده
  • آذربایجان شرقی - تبریز - 17 شهریور جدید - ساختمان خاتم 2 - واحد 6