شرکت صنایع غذایی حمید

  • مدیر - ابراهیم خنجری
  • اسلام شهر - شهرک صنعتی - خ. طالقانی
ارزیابی
شرکت حمل و نقل، اسماعیلی 9125856807  33697939 عباس : شرکت حمل و نقل، اسماعیلی 9125856807 33697939
شرکت حمل و نقل، اسماعیلی 9125856807 33697939
شرکت پندتوزین الکتریک شرکت : شرکت پند توزین الکتریک
فروش انواع ترازو و باسکول دیجیتال پند و ....<br/>تلفن: 66596045-021 و 09121782543