بانک ملت - شعبه نورد - کد 6621/7

  • تهران - منطقه 19 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 6 - نرسیده به پل کمربندی - جنب بنگاه ایران نورو - ک.پ : 1896764413
  • ،