الکتروسانترال

  • مدیر - بهرام حکم آبادی
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین خیابان مرتضوی و مالک اشتر - پ. 351 - ک.پ : 1346745667