کارخانجات صنعتی میلاد

  • مدیر - رضا اله وردی
  • البرز - کرج - ماهدشت - روستای امیرآباد