نایبی

  • مدیر - فرج اله نایبی
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین خیابان مرتضوی و کمیل - پ. 275 - ک.پ : 1354748158
  • ،