دکتر حسین خواجه دینی

  • مدیر - خواجه دینی
  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به میدان قیام - ک. رضوی - بیمارستان سوم شعبان - ک.پ : 1175833485