صنعتی نمونه (برق - الکترونیک - ساخت و تولید - نقشه کشی)

  • مدیر - شیرازی
  • تهران - منطقه 15 - افسریه - نبش بلوار هجرت