مرکز نوآوری های آموزشی ایران

  • مدیر - محمدرضا صادقیان
  • تهران - منطقه 6 - فلسطین شمالی - ساختمان 353 - ط. اول و پنجم - واحد 19 - ک.پ : 1416963663
  • ،