ثامن الائمه - شعبه قائم شهر - کد 123

  • مازندران - قائم شهر - چهارراه فرهنگ - خ. ساری - جنب پاساژ یزدانیان