منطقه 5 مخابراتی - شهیدمنتظری

  • ری - جاده قم - نرسیده به میدان فرمانداری - نبش خیابان غیبی
  • ، ، ،