فاطمی

  • مدیر - محمدحسن مهرداد
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه آبشناسان (ایرانپارس) - ایرانشهر جنوبی - گلستان شرقی - پ. 2 - درب جنوبی - ک.پ : 1477934814
ارزیابی