شرکت اکس ایران

  • مدیر - حاج محمدی
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - خ. 16 - پ. 8 - ط. پنجم - واحد 10 - ک.پ : 1517916135
  • ،