طالقانی

  • آذربایجان شرقی - تبریز - طالقانی - خ. معراج - نرسیده به دانشگاه تربیت معلم - جنب هنرستان طالقانی