دکتر عذرا آزموده

  • تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر - خ. مازندرانی - پ. 18 - ط. پنجم - ک.پ : 1589864946
مستقردر :

بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی