شرکت بانی نور پارسه

  • مدیر - محمدرضا غفاری
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. بیستون - نبش خیابان فتحی شقاقی - پ. 32 - ط. دوم