گروه صنعتی الوند شیر

  • مدیر - نجات علی پورعلی
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد
ارزیابی