ستاد اقامه نماز شهرقدس

  • مدیر - احمد احمدی
  • قدس (قلعه حسنخان) - بلوار انقلاب - ساختمان اداری آموزش و پرورش - ک.پ : 37541
ارزیابی