شرکت تهران عالی ساخت (سهامی عام)

  • مدیر - بیوک غنی زاده تبریزی
  • تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر - خ. لطفی - پ. 69 - ط. اول - ک.پ : 1589778513
  • ،

شرکت تهران عالی ساخت (سهامی عام) در یک نگاهسردخانه های صنعتی جهت مصارف غذایی و دارویی و شیمیایی و صنعتی و آب سردکن های صنعتی و چیلرهای تراکمی و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
ارزیابی