ایران خودرو - کد 1020

  • مدیر - اکبر محمدی طاهری
  • تهران - منطقه 10 - آزادی - روبروی زیرگذر یادگار امام - ک.پ : 1343854561
  • ،