کارخانه کردان نقش

  • البرز - ساوجبلاغ - کردان - بزرگراه کرج قزوین - پل کردان - خ. علیخان سلطانی - ک. دکتر حسابی
  • ،
ارزیابی