امید - سازمان ملی جوانان

  • مدیر - رحیم کمالی سروستانی
  • تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. ملکی - خ. افراز - ک. سلمک - ش. 47 - ک.پ : 1988653551