منطقه 8 مخابراتی - شهیدمدنی

  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. کبکانیان - ک.پ : 1415745351
  • ، ، ،