پخش تمیز

  • مدیر - مهدی نظری
  • ورامین - باقرآباد - ک. سلیمان خاطر - پ. 30 - ک.پ : 1869618918
کلمات کلیدی :

اسید

|

باز

پخش تمیز در یک نگاهتهیه و پخش اسیدسولفوریک 98% - اسیدکلریدریک 33% - اسیدنیتریک 58% - تینرفوری - روغن زیر کار (روغن الیف) - آب باطری1250- ضدیخ بتن , سراسراستان تهران
ارزیابی