پخش شیمیایی تمیز

  • مدیر - مهدی نظری
  • ورامین - باقرآباد - ک. سلیمان خاطر - پ. 30 - ک.پ : 1869618918
کلمات کلیدی :

اسید

|

باز

پخش شیمیایی تمیز در یک نگاهتهیه و توزیع اسید سولفوریک98% - اسید کلریدریک33% - اسید نیتریک58% - سودپرک99% - کلر - آب ژاول - مل سید همدان - رنگ پودری سیمانی - دیسکلر * کلی و جزیی * بدون هزینه های انبار داری و کارگری * سراسر استان تهران 09193805464
ارزیابی