کارخانه نیران

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 19 - بعد از دوراهی کاروانسرا سنگی - ک. فیروز - پ. 11
ارزیابی